• 30 Jan 2024
  • News

FBS ช่วยส่งเสริมให้การศึกษาระดับเตรียมอนุบาลเข้าถึงได้มากขึ้นในเพนนินซูลามาเลเซีย

FBS ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาประจำปี 2024 แก่โรงเรียนเตรียมอนุบาลหกแห่งในเพนนินซูลามาเลเซีย

ตามพันธกิจ CSR ของเรา ทีม FBS ได้รับเกียรติให้สนับสนุนโครงการการกุศล Empowered2Teach ซึ่งจัดขึ้นโดยพันธมิตรของเรา SUKA Society ทางเราได้ร่วมกันจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียน 6 แห่งใน Slim River, Gopeng, Tapah, Gua Musang และ Kuala Rompin

1.png

ด้วยการดำเนินการเหล่านี้ FBS มีส่วนช่วยในการทำลายอุปสรรคด้านการศึกษาสำหรับเด็กพื้นเมืองจากหมู่บ้านห่างไกลในเพนนินซูลามาเลเซีย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษาอย่างเป็นทางการ

ด้วยการสนับสนุนด้านการศึกษาระดับชั้นเตรียมอนุบาลของเรา เด็ก ๆ Orang Asli จะมีรากฐานที่มั่นคงมากขึ้นและเตรียมความพร้อมสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ดีขึ้น

แบ่งปันกับเพื่อน ๆ: